Att vara hyresgäst

Vi är mån om en god relation med dig som hyresgäst. Här finns praktisk information som underlättar för att ditt boende ska bli så trivsamt som möjligt.

Klicka på din fråga till höger för att få veta mer.

Flytta in

Välkommen till oss!

I samband med din inflyttning är det flera saker som du bör tänka på och komma ihåg:
– Skaffa en Hemförsäkring. Det krävs när du bor i vår hyresrätt.
– Meddela adressändring när du flyttar in i lägenheten så du får din post. adressandring.se eller tel 0771-97 98 99.
– Meddela din elleverantör att du byter bostad. Krävs minst 30 dagar innan flyttning.
– Meddela ditt telefonbolag och internet leverantör att du byter bostad.

Flytta ut

Uppsägning av lägenhet måste ske skriftligt. Skriv under avtalet och skicka in det till oss. Det gäller både bostads- och parkeringsavtal.

När du har sagt upp din lägenhet så är du skyldig att låta oss visa den för nya intressenter. Vi kontaktar dig och meddelar dig dag och tid för visning.

För att all post ska komma till din nya adress så genomför din adressändring i god tid vilket innebär minst 5 arbetsdagar innan din utflyttning. adressandring.se eller tel 0771-97 98 99.

För dig som har eget elabonnemang så måste du själv säga upp ditt avtal med din elleverantör. Uppsägningen måste ske minst 30 dagar innan flyttningen sker. Men kom ihåg att du är ansvarig att betala för ditt elabonnemang under hela din uppsägningstid.

För dig som har fast telefoni och internetabonnemang så måste du meddela din operatör att du flyttar och var du vill ha ditt abonnemang fortsättningsvis.

Ta med alla dina tillhörigheter. Töm lägenheten, balkong/uteplats, förråd och cykelskjul på dina saker.

Besiktning av lägenhet sker sista vardagen kl 12 innan månadsskifte. Det är viktigt att du då har städat lägenheten ordentligt så att nästa hyresgäst ska kunna flytta in utan ytterligare städning. Även alla utrymmen som hör till lägenheten ska städas inklusive balkong, förråd och garage.

Om du har städat slarvigt så kommer städföretag att anlitas och utflyttande hyresgäst få bekosta städningen.

Lämna tillbaka alla utkvitterade nycklar till Skellefteå Egendoms kontor.

Hyresbetalning

Hyra betalas alltid i förskott. Det innebär att du senast den sista vardagen varje månad ska ha inbetalt hyran för kommande månad.

Du kan välja mellan att betala din hyra till oss via din bank, post eller Autogiro.

För dig som väljer att betala in via internetbanken så fyller du i vårt bankgironummer, OCR-nummer och hyresbelopp så att vi kan identifiera din inbetalning. Uppgifterna hittar du på din hyresavi.

Du som ”skriver dina räkningar” och väljer att betala hyran via bank eller post använder utskickat inbetalningskort.

För dig som har valt det enklaste alternativet – autogiro – är det bara att se till att du har pengar på ditt konto.

Vid autogirobetalning så får du en hyresavi vid första inbetalningstillfället och sedan endast i samband med förändring av ditt inbetalningsbelopp. Enkelt och smidigt och med ett bra miljötänk!

Tv-kanaler

Hyresgäster i Fällfors och på Björkhammargatan 2 & 6 i Jörn kan se marksänd digitaltv genom boxer: SVT1, SVT2, TV4, Barnkanalen (dag), SVT24 (kväll), SVT Kunskapskanalen, TV6.

Hyresgäster på Bäckgatan och Storgatan i Jörn (förutom Björkhammargatan 2 & 6) kan se följande tv-kanaler: SVT1, SVT2, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan.

Hyresgäster i ErsmarkByske, Lövånger och övriga Jörn (förutom nämnda adresser) kan se följande tv-kanaler: SVT1, SVT2, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8, TV10, Barnkanalen (Dag), SVT24 (Kväll), SVT Kunskapskanalen, Discovery Channel, Eurosport, TV Skellefteå, Sappakanalen

Om du önskar fler tv-kanaler i din lägenhet så kontakta gärna Sappa och se vilket eget kanalutbud som du själv kan köpa till.

Internet

I en del våra fastigheter finns tillgång till Internet via Skellefteå Krafts fibernät. För att se aktuella operatörer så gå in på skekraft.net

I andra fastigheter så hänvisar vi till Adsl (via telefonuttaget) eller mobilt bredband.

Följande fastigheter har indraget fiber: Gustavsvägen 8-14 (jämna nr), 20-26 (jämna nr), Skelleftevägen 7-9, Snickarevägen 1-2, Sörgårdavägen 22-42 och Torpvägen 2-53.

Renhållning

Våra fastigheter omfattas av sopsortering.

Hushållssopor ska förpackas och påsen knytas ihop igen ordentligt. Soppåsen ska slängas i det gröna sopkärlet i ditt bostadsområde.
Matavfall ska förpackas i kompostpåsar och knytas ihop ordentligt. Kompostpåsen slängs i det bruna kärlet i ditt bostadsområde.

Tips! Använd gärna dubbla kompostpåsar.

Övriga sopor ska återvinnas i någon av kommunens återvinningsstationer eller återvinningscentraler. Gäller återvinning av tidningar, kartong, plast, batterier, glas, metall och wellpapp.

Din närmaste återvinningsstation eller återvinningscentral:
Byske: Återvinningscentral, på Maskinvägen 14 i Byske.
Ersmark: Återvinningsstation, bredvid Ica i Kåge.
Fällfors: Återvinningsstation, på Tankomaten i Fällfors.
Jörn: Återvinningsstation, på Storgatan 31 i Jörn.
Lövånger: Återvinningsstation, längs Kungsvägen i Lövånger.

Snöskottning

Våra fastighetsskötare handskottar och sandar vid behov intill ingångarna vid hyreshusen. Men för att förhindra olyckor så har vi även ställt ut en hink med sand i trapphuset så att du själv kan sanda om du upplever att det är halt.

Snöskottning och halkbekämpning av större ytor utförs av lokal entreprenör på vårt uppdrag. Det gäller gångvägar, parkeringar och vägar intill fastigheterna.

Du som bor i radhus och parhus ansvarar själv för snöskottningen från vägen och in till din lägenhetsdörr.

För dig som hyr p-plats, skärmtak eller garage så skottar traktorn ca 1 meter från din parkering och sedan är du ansvarig för att skotta bort plogkanten och närmast din bil.

Kom ihåg att du även måste skotta av din balkong med jämna mellanrum så att det inte blir för mycket snö på balkongen.

Nycklar och utelåsning

Det finns 3 st nycklar till din lägenhet. Om du är i behov av fler nycklar så kontaktar du oss för att få en rekvisition för att göra ytterligare nycklar hos vår lokala låssmed. Nya nycklar bekostas av hyresgästen.

Om du tappar bort en nyckel så kommer vi tvingas att byta ut låscylinder i samband med din utflyttning ur lägenheten. Du kommer få bekosta bytet av låscylinder och nycklar.

Meddela oss gärna i god tid innan utflyttningen om nycklar saknas eftersom det är viss leveranstid av låscylindrar.

Vid utelåsning under vardagar mellan kl 7-16 så kontaktar du oss direkt. Kostnad 300 kr som betalas direkt kontant.

Övrig tid kontaktar du SOS Alarm tel 0910-100 13 och då kommer Avarn Security (G4S) och låser upp åt dig enligt deras gällande taxa.

Kom ihåg!

Det är din skyldighet att vårda lägenheten och vad som hör till den. Vid nyttjande av lägenheten ska du beakta vad som krävs för att bevara standard, ordning och gott skick inom fastigheten.

Du får inte hyra ut lägenheten i andra hand utan hyresvärdens godkännande.

Kontakta oss gärna direkt på dagen och gör en serviceanmälan. Det är bättre att ringa oss direkt på dagen än att det ska bli ett akut ärende på kvällar, nätter eller helger.

Respektera dina grannar.

Rökare hänvisas ut till balkongen eller ute på gården. I lägenheten, trapphuset, tvättstugan och övriga gemensamma utrymmen har vi rökförbud.

Du får inte sätta upp markiser, paraboler eller skyltar utan hyresvärdens godkännande.

Persienner tillhör inte lägenheten. Det betyder att om de sitter på plats så får du gärna använda dem men går de sönder eller saknas så får du själv laga eller köpa nya persienner.

Du får inte bryta tätskiktet i badrummet. Har du önskemål om att sätta upp krokar, annat badrumsskåp och dylikt i badrummet så kontakta oss först. Annars riskerar du att orsaka en vattenskada i badrummet.

Frosta av frysen med jämna mellanrum.

Om du vill installera en egen tvätt- eller diskmaskin så måste du kontakta oss innan och vi ska godkänna att installationen genomförs. Själva installationen ska utföras av behörig fackman.

Mellan kl 22-06 ska det vara tyst i huset. Övrig tid får du gärna spela musik men tänk på att det inte får störa dina grannar.

Städa efter dig i tvättstugan. Lämna tvättstugan i det skick som du vill finna den nästa gång du ska tvätta.

Respektera bilförbudet i bostadsområdet. Biltrafik är endast godkänt vid på- och avlastning.

Ditt husdjur är ditt ansvar. Husdjur får inte rastas inom bostadsområdet.

Har du önskemål om renovering av din lägenhet? Kontakta oss så ska vi tillsammans gå igenom dina önskemål.

Förvara inte barnvagnar, cyklar, returpapper eller annat i trapphuset. Detta på grund av att du då försvårar arbetet vid en eventuell brand och förhindrar säkra utrymningsvägar.

Grilla inte på din balkong/uteplats utan grilla ute på gården. Då undviker du att dina grannar störs av matoset och du minimerar risken för brand.